ورود کاربر
تصویر امنیتی

اساتيد مدعو گروه كامپيوتر
                                   
 احمد پاطوقی   مهدی فاضلی 
      
     
رضا ترکاشون     

 

جملات قصار
تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد. سعدي