ورود کاربر
تصویر امنیتی

اساتيد مدعو گروه كامپيوتر
                                   
 احمد پاطوقی   مهدی فاضلی 
      
     
رضا ترکاشون     

 

جملات قصار
يک مثقال شانس بهتر از يک خروار خردمندي است. لاتيني