ورود کاربر
تصویر امنیتی

جستجو
اعضاي هيئت علمي گروه كامپيوتر

 

      
نیما جعفر زاده 

محمدرضا عباسی فرد

 

 

 

شیرین آل آقائی

 

 

    

علیرضا تقی زاده

 

سعید پارسا

(هیئت علمی پاره وقت)

  

 

جملات قصار
اشخاص با دوستان و همفکرانشاان محک زده ميشوند. کيم وو چونگ