ورود کاربر
تصویر امنیتی

اساتيد مدعو گروه كامپيوتر
                                      
 احمد پاطوقی       مهدی فاضلی  
           
         
رضا ترکاشون          

 

جملات قصار
بزرگترين فن زندگي استفاده از فرستهاي بي نظير است که بر ما ميگذرد. سالوئيل