ورود کاربر
تصویر امنیتی

اساتيد مدعو گروه كامپيوتر
                                      
 احمد پاطوقی       مهدی فاضلی  
           
         
رضا ترکاشون          

 

جملات قصار
جوانان فکر مي کنند که پيران ابلهند، پيران مي دانند که جوانان ابله هستند. جان ري