ورود کاربر
تصویر امنیتی

اساتيد مدعو گروه كامپيوتر
                                      
 احمد پاطوقی       مهدی فاضلی  
           
         
رضا ترکاشون          

 

جملات قصار
کسي که براي ثروت ازدواج ميکند آزادي خود را مي فروشد. جورج هربرت