ورود کاربر
تصویر امنیتی

جستجو
رشته- گرايش هاي گروه كامپيوتر

رشته - گرایش های گروه کامپیوتر

رشته - گرایش مقطع سال اخذ مجوز
کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته بهمن 85
کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی پیوسته مهر 88
کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ناپیوسته مهر 89
کامپیوتر- نرم افزار
کاردانی مهر 89
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی ارشد مهر 93
مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد مهر 93

 

جملات قصار
مردان شجاع فرصت مي آفرينند، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند. ويليام جيمز